Certificări

Certificările noastre sunt din domeniile asigurării calităţii, specifice protecţiei muncii, certificat de excelenţă Electrica, de absolvire de cursuri de management al calităţii, diplomă de excelenţă acordată de Universitatea Politehnica Bucureşti:

Atestat ANRE nr 8553/17.10.201;5192/14.01.2010; 8553/17.12.2012 

Proiectare:

• instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiuni de 0,4 Kv
• linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 – 20 kV si posturi de transformare

Executie:

• instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiuni de 0,4 kV
• linii electrice, aeriene sau in cablu, cu tensiuni intre 0,4 – 110 kV si posturi de transformare
• lucrari de vopsitorie a stalpilor metalici ai liniilor electrice aeriene
• defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare si reparare a prizelor de pamant

CERTIFICAT ISO 9001:2008

– eliberat de AEROQ cu NR 617, emis la data de: 17.10.2012

– prin care se certifica: Sistemul de Management al Calitatii al S.C. MULTIPROD ENERGO S.R.L. BUZAU.

CERTIFICAT ISO 14001:2004

– eliberat de AEROQ cu NR 181, emis la data de: 17.10.2012

– prin care se certifica: Sistemul de Management de Mediu al S.C. MULTIPROD ENERGO S.R.L. BUZAU.

Domeniu: Proiectare si executie de lucrari specifice instalatiilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei electrice.

OHSAS 18001:2008

– eliberat de AEROQ cu NR 332S, emis la data de: 17.10.2012