Servicii

Toate serviciile noastre sunt de cea mai bună calitate, certificate conform ISO 9001:2000, furnizorii noştri de produse şi servicii fiind selecţionati. Societatea noastră este atestată şi de către Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei electrice (ANRE) (vezi lista la ANRE atestat nr. 288

SC Multiprod Energo SRL Buzău

vă poate executa orice lucrare din domeniul energetic fără limită de putere şi până la nivelul de tensiune 110 kV:

• Proiectarea şi executarea de instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane, la tensiuni de 0,4 kV
• Proiectarea de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 – 20 kV şi posturi de transformare
• Executarea de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 – 110 kV şi posturi de transformare
• Executarea de lucrări de vopsitorie a stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrişare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare şi reparare a prizelor de pamânt